Cursussen

Print
Wij bieden een breed aanbod aan sakecursussen voor zowel de individuele particulier als professional.  Of je nu in een dag de complete basis van sake wil leren met een WSET Level 1 Award in Sake of met de vierdaagse cursus WSET Level 3 Award in Sake naar een expert niveau wilt gaan.
Naast ons aanbod van de WSET cursussen hebben we voor groepen ook de 1 en 2 daagse cursus “De Wondere Wereld van Sake”.
Het inschrijvingsformulier voor de WSET cursussen vind je  hier.

Aankomende cursus data:
WSET Level 1 Award in sake, de basiscursus over sake.
Maandag  28 oktober 2024 Hotel Park Centraal Amsterdam.
Kosten inclusief examen bedragen € 280,00 exclusief BTW.
Voor boekingen vindt u hieronder een online inschrijfformulier.
De complete informatie  over deze cursus vindt u hier.

WSET Level 3 Award in sake, de expertcursus  over sake.
16,17,23,24 juni 2025 Amsterdam.
Kosten inclusief cursusmateriaal, online studie, sake, lunches en examen bedragen € 1035,00 exclusief BTW.
Voor boekingen vindt u hieronder een online inschrijfformulier.
De complete informatie over deze cursus vindt u  hier.

  Your details (required)
  Address details
  Invoice details

  Your details may be used by us to keep you informed of the course on which you have registered. We never pass our customer’s details to other parties.

  SPECIAL REQUIREMENTS
  Does the student need special requirements during the course or examination?
  YesNo -

  We send information by email, so please ensure you have entered your email address.

  THE COURSE
  I wish to apply for a place on the following course (please fill in the required course code of your choosing)
  Course Date:
  NB: Study materials are INCLUDED in course fees.

  STUDENTS DECLARATION

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
  The WSET Level 1 Award in sake specification
  The WSET Level 3 Award in sake specification
  WSET Level 3 Systematic Approach to Tasting Sake
  IMG_2427

  Boekings en algemene voorwaarden Taste of Sake
  (for our English booking conditions please contact us).

  Deze voorwaarden van Taste of Sake (BTW nummer NL001924712B22, met kantoor te Vlaak 6, 8531 XC Lemmer, zijn vanaf 13-06-2018 van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot het leveren van producten, diensten en opleidingen. Taste of Sake behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen.

  Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden. Huidige voorwaarden zijn zowel van toepassing op consumenten als professionelen.

  Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

  De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur na en uiterlijk voor de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

  Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot 21 dagen voor de aanvang van de WSET Level 1 Award in sake.
  Annulering voor de  WSET Level 3 Award in Sake cursus is mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de cursus. Wel blijven de door Taste of Sake gemaakte kosten voor de online studie en de studiematerialen  opeisbaar van € 150,00 exclusief BTW.

  Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf 21 dagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

  Wanneer de cursist op eigen initiatief voorafgaande de aanvang van de WSET Level 1 of 3 Award in Sake in overeenstemming met Taste of Sake voor andere cursusdata kiezen is een definitieve annulering niet meer mogelijk.

  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van € 35,00.

  Taste of Sake heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

  De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Taste of Sake, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.